Familie Visser, Meeden

De Familie Visser afkomstig uit het Groningse Meeden. De oudst bekende persoon van dit geslacht is Meint Jans Visser. Erg veel is er over deze familie nog niet bekend. Maar datgene wat er is vindt u hieronder.

I.   Meint Jans VISSER, geb. Veendam ca. 6-4-1733, landbouwer, tr. voor 1760 
    nn NN, overl. voor 1811.
    Uit dit huwelijk:
    1. Obbe Meints VISSER, geb. Veendam ca. 30-1-1760, volgt IIa.
    2. Jan Meints VISSER, geb. Zuidwending ca. 10-10-1765, volgt IIb.
    3. Hillechien Meints VISSER, geb. Veendam ca. 8-1-1770, overl. voor
      1811.
    4. Klaas Meints VISSER, geb. Veendam ca. 12-10-1780.
      
IIa.  Obbe Meints VISSER, geb. Veendam ca. 30-1-1760, schipper, overl. voor
    1811, tr. voor 1792 nn NN, overl. na 1813.
    Uit dit huwelijk:
    1. Meint Obbes VISSER, geb. Veendam ca. 12-5-1792, zeeman.
    2. Zwerus Obbes VISSER, geb. Veendam ca. 16-4-1794.
    3. Jan obbes VISSER, geb. Veendam ca. 20-8-1796, zeeman.
    4. Janna Obbes VISSER, geb. Veendam ca. 20-11-1800.
    5. Jacob Obbes VISSER, geb. Veendam ca. 29-11-1802.
    6. Hillechien Obbes VISSER, geb. Veendam ca. 28-2-1805.
    7. Annechien Obbes VISSER, geb. Veendam ca. 14-9-1807.
    8. Obbe Obbes VISSER, geb. Veendam ca. 11-8-1809.
    9. Jacob Obbes VISSER, geb. Veendam ca. 12-5-1813.
      
IIb.  Jan Meints VISSER, geb. Zuidwending ca. 10-10-1765, dagloner, arbeider,
    tr. voor 1793 Antje Jans IZAKS, geb. Zuidwending ca. 3-12-1769,
    dagloner, arbeidster.
    Uit dit huwelijk:
    1. Annechien Jans VISSER, geb. Veendam ca. 2-8-1792, meid, tr. voor
      1805 Reint Lammers LUTTJE, geb. Veendam ca. 20-3-1778, arbeider.
    2. Anna Jans VISSER, geb. Zuidwending ca. 19-9-1793, dagloner.
    3. Meint Jans VISSER, geb. Zuidwending ca. 10-3-1795, dagloner.
    4. Hilligje Jans VISSER, geb. Zuidwending ca. 18-5-1804.
    5. Obbe Jans VISSER, geb./ged. Veendam 5/14-9-1806, volgt III.
      
III.  Obbe Jans VISSER, geb./ged. Veendam 5/14-9-1806, boerenknegt/landbouwer,
    tr. Meeden 22-5-1830 Fenje (Jans) BUREMA, geb./ged. Meeden 12/19-3-1809,
    dienstmeid, overl. Veendam 5-2-1868, dr. van Jan Klasens Burema,
    landgebruiker, en Frijntje Deddes, landgebruikster.
    Uit dit huwelijk:
1. Antje VISSER, geb. Meeden 12-6-1830.
     2. Hindrik Obbes VISSER, geb. Veendam ca. 1833, nh.
    3. Jan Obbes VISSER, geb. Veendam ca. 1835, nh.
    4. Meint Obbes VISSER, geb. Veendam ca. 1838, nh.
    5. Engeltje Obbes VISSER, geb. Veendam ca. 1840, nh.
    6. Jan Meint VISSER, geb. Veendam 21-1-1845, volgt IV.
      
IV.  Jan Meint VISSER, geb. Veendam 21-1-1845, dienstknecht/landbouwer,
    overl. Meeden 22-5-1879, tr. Meeden 21-1-1871 Jantje KUIPER, geb. Meeden
    13-11-1849, overl. Meeden 12-1-1931, dr. van Hiltje (Roelfs) Kuiper,
    schoenmaker, en Lutgert Hinderks Brouwer.
    Uit dit huwelijk:
    1. Fennechiena VISSER, geb. Meeden 20-7-1871, overl., begr. Meeden
      12-2-1949.
    2. Lutchina VISSER, geb. Meeden 17-1-1874, overl. 27-11-1968, tr. 
      Daniel GERNAAT, geb. 11-10-1870, overl. 21-4-1940, begr. Meeden.
    3. Antje VISSER, geb. Meeden 22-1-1876, naaister, overl. Veendam
      8-10-1941, begr. Meeden, tr. Meeden 15-11-1898 Harm DROST, geb.
      Veendam 24-2-1875, ned.ger., bankwerker, overl./begr. Veendam/Meeden
      21/26-7-1955, zn. van Jan Drost, schipperskn./(praam)schipper, en 
      Jacoba de Boer.
    4. Rolfina VISSER, geb. Meeden 13-6-1878, overl. Veendam 3-6-1938,
      begr. Meeden.