Familie Versteegen

De Familie Verste(e)gen is afkomstig uit Gendt in de Over-Betuwe. De schrijfwijze van de naam geeft nogal wat onderzoeksproblemen. Aanvankelijk was de naam ter Steege dat later wijzigde in Versteegen met dubbel of enkele ‘e’ Omdat de familieleden niet konden schrijven is de naam op nogal wat manier in de overheidsboekhouding terechtgekomen. Oorspronkelijk komt de familie uit Gendt maar omstreeks 1850 vertrekken ze allemaal richting Renkum (Gld).

I. Leenderd VERSTEEGEN, ondertr.(1) Gendt 4-10-1738,
 tr.(ned.ger.)/tr.kerk(rooms katholiek)(1) Gendt 30/31-10-1738 Bartje 
 RUTJES (RUTGERS).
 Uit dit huwelijk:
 1. Joannes TER STEEGE, geb. Gendt, ged.(rooms katholiek) Gendt
 3-11-1738.
 2. Gerhardus TER STEEGE, geb. Gendt, ged.(rooms katholiek) Gendt
 20-8-1742.
 3. Ernarda TER STEEGE, geb. Gendt, ged.(rooms katholiek) Gendt
 18-9-1744.
 4. Everarda TER STEEGE, geb. Gendt, ged.(rooms katholiek) Gendt
 22-9-1747.
 5. Theodorus Henricus TER STEEGE, geb. Gendt, ged.(rooms katholiek)
 Gendt 27-3-1752.
 
 Leenderd VERSTEEGEN, ondertr.(2) Gendt 1-10-1757, tr.(ned.ger.)(2) Gendt
 10-1757, tr.kerk(rooms katholiek)(2) Gendt 23-10-1759 Johanna COENDERS,
 geb. Kekerdom.
 Uit dit huwelijk:
 1. Anna Catharina TERSTEEGEN, geb. Gendt, ged.(rooms katholiek) Gendt
 9-8-1759.
 2. Theodora Aldeida TERSTEEGE, geb. Gendt, ged.(rooms katholiek) Gendt
 10-8-1760.
 3. Albertus (Bart) TERSTEEGE, geb. Gendt, ged.(rooms katholiek) Gendt
 4-8-1761, ondertr. Gendt 15-10-1790, tr.(ned.ger.) en tr.kerk(rooms
 katholiek) Gendt 7-11-1790 Jenneke AALERS, geb. Bocholt-Dld.
 4. Theodorus (Derk) VERSTEEGEN, geb. Gendt, ged.(rooms katholiek) Gendt
 9-1762, volgt II.
 5. Rutgerus TERSTEEGEN, geb. Gendt, ged.(rooms katholiek) Gendt
 30-11-1769.
 
II. Theodorus (Derk) VERSTEEGEN, geb. Gendt, ged.(rooms katholiek) Gendt
 9-1762, arbeider, overl. Gendt 20-12-1829, tr.kerk(rooms katholiek)(1)
 Gendt 2-2-1796 Johanna JANS(Z)EN, geb. Gendt, overl. voor 1811.
 Uit dit huwelijk:
 1. Helena TERSTEEGEN, ged.(rooms katholiek) Gendt 20-5-1797.
 2. Henrica VERSTEEGEN, ged.(rooms katholiek) Gendt 11-9-1799.
 3. Franciscus VERSTEEGEN, ged.(rooms katholiek) Gendt 19-2-1802.
 4. Joanna VERSTEEGEN, ged.(rooms katholiek) Gendt 14-7-1806, overl.
 Gendt 15-12-1875, tr. Gerardus Johannes Henricus WEGH.
 5. Maria VERSTEEGEN, ged.(rooms katholiek) Gendt 14-6-1810, overl.
 9-7-1810, begr. Doornenburg 10-7-1810.
 
 Theodorus (Derk) VERSTEEGEN, tr.(HC)/tr.kerk(rooms katholiek)(2) Gendt
 26-4/14-5-1811 Christina KOSTER (KUSTER, KEUSTERS), geb. Doornenburg,
 ged.(rooms katholiek) Gendt 18-2-1784, overl. Gendt 10-10-1854, dr. van 
 Joannes Keusters en Joanna Bouman.
 Uit dit huwelijk:
 1. Johanna VERSTEEGEN, geb. Gendt 26-12-1812, rooms katholiek, tr. 
 Peter KERSTEN, geb. Gendt 7-10-1807, rooms katholiek, arbeider,
 overl. Gendt 1-2-1856.
 2. Peternel VERSTEEGEN, geb. Gendt 24-7-1815.
 3. Maria VERSTEEGEN, geb. Gendt 28-12-1816.
 4. Jan VERSTEEGEN, geb. Gendt 7-2-1819, volgt III.
 5. Hendrin VERSTEEGEN, geb. Gendt 23-1-1826, ged., tr. Jacobus JANSSEN,
 geb. Ubbergen 22-1-1813, rooms katholiek, arbeider.
 
III. Jan VERSTEEGEN, geb. Gendt 7-2-1819, arbeider, overl. Renkum 2-5-1907,
 ondertr. Renkum, tr. Renkum 20-4-1850 Hendrina WENNEKES, geb. Wageningen
 1-3-1830, arbeidster, overl. voor 1907, dr. van Lambertus Wennekes,
 dagloner/arbeider, en Catharina Janssen.
 Uit dit huwelijk:
 1. Theodorus Johannes VERSTEEGEN, geb. Renkum 7-3-1851, volgt IVa.
 2. Lambertus Petrus VERSTEEGE, geb. Renkum 17-6-1854, volgt IVb.
 3. Christiaan VERSTEGEN, geb. Renkum 20-8-1857, volgt IVc.
 4. Catharina VERSTEGE, geb. Renkum 30-3-1860, tr. Renkum 1-10-1881 
 Johannes GERRITSEN, geb. Renkum ca. 1855, arbeider, zn. van 
 Theodorus Gerritsen en Maria van Ham.
 5. Theodorus VERSTEEG, geb. Renkum 14-6-1863, overl. Renkum 22-6-1863.
 6. Johannes Theodorus VERSTEGEN, geb. Renkum 8-5-1864, volgt IVd.
 7. Hendrikus VERSTEGE, geb. Renkum 11-5-1867, volgt IVe.
 
IVa. Theodorus Johannes VERSTEEGEN, geb. Renkum 7-3-1851, overl. Renkum
 12-12-1899, tr. Renkum 30-10-1875 Hendrika BOEHMERS (TEN B”HMER), geb.
 Renkum ca. 1852, dr. van Mattheas ten Boehmer en Johanna Maria van den
 Berg.
 Uit dit huwelijk:
 1. Jan Johannes VERSTEEGEN, geb. Renkum 21-6-1876, overl. Renkum
 17-3-1878.
 2. Johanna Maria VERSTEGEN, geb. Renkum 26-1-1878, tr.(1) Renkum
 2-6-1900 Johannes Hubertus SCHOUTEN, geb. Zierikzee ca. 1875,
 arbeider, overl. voor 1910, zn. van Wilhelmus Godefridus Schouten,
 arbeider, en Petronella Maria Janssen, tr.(2) Renkum 27-1-1910 
 Gradus POLMAN, zn. van Theodorus Polman en Susanna Gerrits.
 3. Jan Johannes VERSTEEG, geb. Renkum 16-4-1880.
 4. levenloos geboren kind VERSTEEGEN, geb. Renkum 16-5-1882.
 5. Hendrika VERSTEEG, geb. Renkum 3-5-1883.
 6. Catharina VERSTEEG, geb. Renkum 30-8-1885, tr. Renkum 26-8-1909 
 Theodorus Johannes M”LLER, geb. Wageningen ca. 1885, koopman in
 groenten, zn. van Johannes Hendrikus M”ller, koopman in groenten, en
 Arendje Oudsen.
 7. Mathijs VERSTEEG, geb. Renkum 6-10-1888.
 8. Johannes Theodorus VERSTEEG, geb. Renkum 28-7-1891.
 9. Hendrikus VERSTEEGEN, geb. Renkum 2-4-1896.
 
IVb. Lambertus Petrus VERSTEEGE, geb. Renkum 17-6-1854, tr. Renkum 1-6-1878 
 Grada JANSEN, dr. van Willem Jansen, steenbakkersbaas, en Wilhelmina
 Hoogstede.
 Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hendrikus VERSTEEGE, geb. Renkum 8-7-1878, overl. Renkum
 26-9-1878.
 2. Wilhelmus Antonius VERSTEEGE, geb. Renkum 22-6-1879, tr. Renkum
 19-11-1903 Hendrika Jacoba GEUTJES, geb. Renkum ca. 1886, dr. van 
 Wilhelmus Geutjes, arbeider, en Engelina Beekhuizen.
 3. Hendrika Johanna VERSTEEGE, geb. Renkum 3-3-1881, tr. Renkum
 16-8-1906 Gradus Bernardus GEUTJES, geb. ca. 1884, arbeider, zn. van
 Wilhelmus Geutjes, arbeider, en Engelina Beekhuizen.
 4. Roelof Dolf VERSTEEG, geb. Renkum 3-3-1883, tr. Renkum 31-1-1907 
 Johanna Hendrina VAN ZWAM, geb. Heteren ca. 1886, dr. van Hendrikus
 Johannes van Zwam, arbeider, en Petronella Peelen.
 5. Wilhelmina Christina VERSTEEGE, geb. Renkum 20-2-1886, overl. Renkum
 29-11-1886.
 6. Jan Johannes Hendrikus VERSTEEGE, geb. Renkum 3-11-1887.
 7. Wilhelmina Hendrika VERSTEEGE, geb. Renkum 3-12-1890.
 8. Maria Hendrika VERSTEEGE, geb. Renkum 20-9-1893.
 9. Lambertus Petrus VERSTEEGE, geb. Renkum 26-10-1897.
 
IVc. Christiaan VERSTEGEN, geb. Renkum 20-8-1857, arbeider, tr. Renkum
 23-7-1881 Hendrina Johanna JANSSEN, geb. Renkum 19-11-1861, dr. van Jan
 Janssen, boerenknecht/arbeider, en Hendrina Veldhuizen, arbeidster.
 Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hendrikus VERSTEGEN, geb. Renkum 8-3-1882, volgt V.
 2. Anna Theodora Maria VERSTEGEN, geb. Renkum 2-2-1884, tr. Renkum
 14-8-1902 Jacobus GEUTJES, geb. Renkum ca. 1877, grondarbeider, zn.
 van Wilhelmus Geutjes, arbeider, en Engelina Beekhuizen.
 3. Hendrina Johanna VERSTEGEN, geb. Renkum 19-3-1886.
 4. Hendrikus Christiaan VERSTEGEN, geb. Renkum 12-9-1888.
 5. Johannes Christiaan VERSTEGEN, geb. Renkum 9-12-1890.
 6. Christianus Hendrikus VERSTEGEN, geb. Renkum 30-4-1893.
 7. Petronella Maria VERSTEGEN, geb. Renkum 26-9-1895.
 8. Wilhelmus Christoffel VERSTEGEN, geb. Renkum 22-12-1897, overl.
 Renkum 24-2-1899.
 9. Theodorus Johannes VERSTEGEN, geb. Renkum 7-6-1900.
 10. Jacobus VERSTEGEN, geb. Velp ca. 8-1908, overl. Velp 16-1-1909.
 
IVd. Johannes Theodorus VERSTEGEN, geb. Renkum 8-5-1864, tr. Renkum
 10-10-1885 Johanna Hendrika LENTJES, geb. Renkum ca. 1867, dr. van 
 Theodorus Lentjes en Hendrina Pos.
 Uit dit huwelijk:
 1. Jan Johannes VERSTEGEN, geb. Renkum 31-1-1886.
 2. Hendrika VERSTEEG, geb. Renkum 21-8-1887, tr. Renkum 18-7-1912 
 Wilhelmus Johannes JANSEN, geb. Renkum ca. 1885, arbeider, zn. van 
 Antonius Jansen, arbeider, en Johanna Frederika Borgers.
 3. Theodorus VERSTEEGEN, geb. Renkum 8-12-1888.
 4. Hendrikus VERSTEEGEN, geb. Renkum 11-2-1891.
 5. Gerardus VERSTEEGEN, geb. Renkum 28-12-1892.
 6. Theodorus Johannes VERSTEEGEN, geb. Renkum 14-12-1894, overl. Renkum
 16-7-1901.
 7. Johannes Hendrikus VERSTEEGEN, geb. Renkum 3-4-1897.
 8. Lambertus Petrus VERSTEEGEN, geb. Renkum 14-3-1899, overl. Renkum
 20-7-1901.
 9. Theodorus Johannes VERSTEEGEN, geb. Renkum 18-7-1901.
 10. Jacoba Wilhelmina VERSTEEGEN, geb. Renkum 6-11-1902.
 
IVe. Hendrikus VERSTEGE, geb. Renkum 11-5-1867, tr. Renkum 19-9-1896 
 Woutertje Maria DONATZ, geb. Lienden ca. 1874, dr. van Hermanus Donatz,
 steenovenbaas, en Kuinera van Dalen.
 Uit dit huwelijk:
 1. Kuiniera Hendrika Johanna Herm VERSTEGE, geb. Renkum 9-12-1896.
 2. Johannes Hermanus VERSTEGE, geb. Renkum 28-3-1898.
 3. Hendrika VERSTEGE, geb. Renkum 2-5-1900.
 4. Helena Wilhelmina VERSTEGE, geb. Renkum 27-2-1902.
 
V. Johannes Hendrikus VERSTEGEN, geb. Renkum 8-3-1882, opperman, overl.
 Arnhem 11-8-1975, tr. Rheden 10-6-1916 Magdalena LAMMERS, geb. Rhenen
 9-5-1892, overl. Rheden-Velp 12-1-1946, dr. van Bernardus Lammers,
 bankwerker/ijzersmid, en Wilhelmina Maria van Limbeek.
 Uit dit huwelijk:
 1. Bernardus Christinanus VERSTEGEN, geb. Rheden-Velp 10-9-1916.
 2. Christianus Wilhelmus VERSTEGEN, geb. Renkum 29-10-1917.
 3. Berend Hendrikus VERSTEGEN, geb. Rheden 25-5-1919, overl. Rheden
 14-2-1920.
 4. Wilhelmina Berendina VERSTEGEN, geb. Rheden 26-6-1920.
 5. Hendrina Johanna VERSTEGEN, geb. Rheden 4-1-1922.
 6. Johannes Hendrikus VERSTEGEN, geb. Rheden 25-6-1923.
 7. Magdalena VERSTEGEN, geb. Rheden 1-11-1924, overl. Rheden 13-6-1925.
 8. Magdalena VERSTEGEN, geb. Rheden-Velp 18-4-1926, tr. Rheden
 24-1-1947 Adrianus VAN DER KEMP, geb. Arnhem 25-12-1924, arbeider,
 zn. van Gerardus Bartholomeus van der Kemp, koperbankwerker/
 loodgieter, en Anna Maria Geertruida Paulissen.
 9. Berendina VERSTEGEN, geb. Rheden 24-3-1928.