Familie Drost Wildervank

Omwille van de privacy van nog levende personen, gaat deze genealogie tot generatie V, dus tot rond 1900. Wilt u meer informatie over de latere generaties neemt u dan contact met mij op.

I. Hindrik Sijmons DROST, begr. Wildervank 7-1-1788, ondertr. Wildervank 21-10-1764, tr.kerk(ned.herv.) Wildervank 25-11-1764 Trijntje Jans PRUMMEL, geb. Wildervank ca.1739, landbouwster, overl. Wildervank 2-5-1825, dr. van Jan Clasens (Prummel), timmerman, en Maaijke (Marijke) Konraads (Coenraads).

Uit dit huwelijk:

Symon Hindriks DROST, ged. Wildervank 29-9-1765, volgt IIa.
Maria Hindriks DROST, ged.(ned.herv.) Wildervank 28-12-1766, overl. Veendam 13-11-1845.
Lummigje DROST, ged.(ned.herv.) Wildervank 19-10-1770, overl. voor 1773.
Jan DROST, ged.(ned.herv.) Wildervank 3-3-1773, overl. voor 1777.
Lammigje DROST, ged.(ned.herv.) Wildervank 3-3-1773.
Jan Hindriks DROST, geb./ged.(ned.herv.) Wildervank 10/26-10-1777, volgt IIb.
Lubbert Hindriks DROST, geb./ged.(ned.herv.) Wildervank 25-11/3-12-1780, volgt IIc.

IIa. Symon Hindriks DROST, ged. Wildervank 29-9-1765, arbeider/ landbouwer, overl. Wildervank 16-6-1830, tr.(schepenbank) Wildervank 5-12-1794, tr.kerk(ned.herv.) Wildervank Derkien Jans DEUZE (DEURE), geb. Wildervank ca. 1771, arbeidster, overl. Wildervank 24-8-1834, dr. van Jan Beren(d)ts Deuze en Jaapkien Harms Boer.

Uit dit huwelijk:

Trijntje Simons DROST, ged. Wildervank 14-2-1796, tr. Philipus Jans DOST, arbeider, zn. van Jan Jacobs Dost,Veenbaas, en Elsien Geerts Knigge.
Jacobje Simons DROST, geb./ged.(ned.ger.) Wildervank 1/3-10-1797, dienstmeid, overl. Wildervank 9-1-1881,tr. Wildervank 4-12-1826 Hendrik Gerrits WITKOP, geb. Veendam 27-8-1798, zeeman, zn. van Gerrit Hindriks Witkop,zeeman, en Derkje Tobias Rode.
Hendrik Simons DROST, geb. Wildervank, ged.(ned.ger.) Wildervank 2-3-1800, volgt IIIa.
Jan Simons (Sieme) DROST, geb./ged.(ned.ger.) Wildervank/Veendam 3/22-5-1803, volgt IIIb.
Marijke (Maria) Simons DROST, geb./ged.(ned.ger.) Wildervank 6/27-7-1806, overl. Wildervank 8-4-1876, tr. Wildervank 10-11-1834 Frederik (Freerk) Roelfs KUIPER, geb./ged. Wildervank 8/27-2-1803, zn. van Roelf (Drewes) Douwes Kuiper,kuiper, en Martje Pieters Bos.
Harm Simons DROST, geb. Veendam 18-8-1811, volgt IIIc.

IIb. Jan Hindriks DROST, geb./ged.(ned.herv.) Wildervank 10/26-10-1777, molenaar/landarbeider, overl. Wildervank 24-5-1818, tr. Jantje Hensings (Hensems) BROUWER (V(H)EENHUIZEN).

Uit dit huwelijk:

Trijntje Jans DROST, geb./ged.(ned.herv.) Wildervank 27-2/18-3-1810, arbeidster overl. Wildervank 31-3-1901, tr.(bs)(1) Wildervank 6-8-1827 Focko WIJCHERTS (WIEGERS), ged.(ned.ger.) Veendam 30-10-1802, arbeider, zn. van Wijcher Geerts, zeeman, en Rieke Fokkens, kramersche, tr.(Heine Jans HANNING, ged. Vries 3-4-1803, arbeider, overl. voor 1900, zn. van Jan Berents en Martien Heins.
Hensem Jans DROST, geb. Wildervank 24-12-1816, overl. Wildervank 28-4-1825.

IIc. Lubbert Hindriks DROST, geb./ged.(ned.herv.) Wildervank 25-11/3-12-1780, arbeider, overl. 7-5-1857, tr. Pietertje (Daniels) LOEROP, overl. tussen 1837 en 1850.

Uit dit huwelijk:

Geertruid (Lubberts) DROST, geb. ca. 1806, arbeidster, overl. Wildervank 1-10-1846.
Trientje (Trijntje) Lubberts DROST, geb. Wildervank 26-1-1808, ned.ger., dienstmeid, overl. Wildervank 3-3-1887, tr. Wildervank 4-2-1841 Siemen Harms SAAK, geb. Wildervank 23-3-1808, ned.herv., boerenknegt/arbeider, overl. Wildervank 3-4-1890, zn. van Harm Siemens Saak en Annegjen Jans.
Daniel Lubberts DROST, geb. Wildervank 9-4-1812, fuselier “Flank Baillon”, overl. Wildervank 17-10-1834.
Hindrik Lubberts DROST, geb. Wildervank 14-11-1814, volgt IIId.
Marijke Lubberts DROST, geb. Wildervank 31-12-1818, overl. Wildervank 2-10-1833
Geesje (Lubberts) DROST, geb. Wildervank 12-8-1822.
Jantje DROST, geb. Wildervank 6-6-1826, overl. Wildervank 12-4-1845.
Jan DROST, geb. Wildervank 19-11-1829, volgt IIIe.
Geessien Lubberts DROST, overl. Wildervank 7-3-1837.

IIIa. Hendrik Simons DROST, geb. Wildervank, ged.(ned.ger.) Wildervank 2-3-1800, landbouwer/rentenier, overl. Wildervank 15-2-1881, tr.(1) Wildervank 12-5-1834 Hindrikje (Willems) NOORLAG (MOORLAG), geb./ged. Wildervank 15-2/13-5-1806, dienstmeid, overl. Wildervank 30-10-1840, dr. van Wilke Willems, timmerman, en Rebekka Klaassens (Moorlag).

Uit dit huwelijk:

Derkien DROST, geb. Wildervank 4-9-1835, ned.ger., overl. Wildervank 26-1-1895, begr. Wildervank, tr. Geert KOENS, geb. Scheemda 17-4-1844, ned.ger., landbouwer, overl. voor 1895, zn. van Geert Koens.
Wilke DROST, geb. Wildervank 12-7-1839, overl. Wildervank 3-8-1839.

Hendrik Simons DROST, tr.(2) Wildervank 9-5-1844 Albertje Hendriks HUISMAN, geb. Martenshoek 13-10-1813, ned.ger., overl. 30-1-1881, begr. Wildervank, dr. van Hendrik Foppes Huisman en Imke Harms.

Uit dit huwelijk:

Hendrik DROST, geb. Wildervank 15-5-1845, volgt IVa.
Simon DROST, geb. Wildervank 23-6-1851, ned.ger., overl. Wildervank 9-8-1851.

IIIb. Jan Simons (Sieme) DROST, geb./ged.(ned.ger.) Wildervank/Veendam 3/22-5-1803, boerenknegt/landbouwer, overl. Wildervank 27-2-1891, begr. Wildervank, tr. Veendam 9-4-1838 Heiltje (Eiltjer) Rijkents DE WIT(T), geb. Veendam 24-5-1809, ned.ger., overl. 26-3-1900, begr. Wildervank, dr. van Rijkent Hindriks de Wit, schuitevoerder, en Aaltje (F)Poppes Bakker.

Uit dit huwelijk:

Simon DROST, geb. Veendam 5-12-1838, volgt IVb.
Aaltje DROST, geb. Veendam 28-10-1843, ned.ger., overl. ca. 17-8-1929, tr.(bs) Wildervank 6-2-1868 Hendrik DROST, geb. Wildervank 15-5-1845, ned.ger.,landbouwer+veehouder, overl. ca. 6-5-1934, zn. van Hendrik Simons Drost, landbouwer/rentenier, en Albertje Hendriks Huisman.

IIIc. Harm Simons DROST, geb. Veendam 18-8-1811, ned.ger., boerenknecht/praamschipper, overl. Wildervank 22-1-1890, tr. Wildervank 10-11-1834 Hillechien Alberts DEKKER, geb./ged.(ned.herv.) Veendam/Wildervank 23-12-1808/15-1-1809, overl. Wildervank 8-11-1890, dr. van Albert Solkes Dekker, landgebruiker, en Ida Eibers.

Uit dit huwelijk:

Simon Harms DROST, geb. Wildervank 12-3-1835, volgt IVc.
Albert DROST, geb./ged.(ned.ger.) Wildervank 2/29-1-1837, volgt IVd.
Hendrik DROST, geb. Wildervank 28-7-1839, ned.ger..
Ida DROST, geb. Wildervank 11-6-1842, ned.ger., overl. Wildervank 14-4-1910.
Derkien DROST, geb. Wildervank 27-5-1845, ned.ger., winkelierster, overl. Veendam 3-5-1924, begr. Veendam, tr. tussen 1861 en 1866 Harm DEUZE, geb. Wildervank 24-2-1844, ned.herv., schipper, overl. Wildervank 13-12-1896, zn. van Klaas Harms Deuze, landgebruiker, en Fenna Hendriks Pot.
Annechien DROST, geb. Wildervank 20-6-1848, ned.ger., overl. Wildervank 21-10-1921, tr. Wildervank 24-4-1871 Renke (Reinko) VENEMA, geb. Wildervank 30-12-1845, schipper, overl. Wildervank 22-1-1905.
Trijntje DROST, geb. Wildervank 4-10-1850, overl. Wildervank 19-6-1852.
Jan DROST, geb. Wildervank 9-9-1852, volgt IVe.
Solke DROST, geb. Wildervank 27-11-1854, volgt IVf.

IIId. Hindrik Lubberts DROST, geb. Wildervank 14-11-1814, ned.herv., arbeider, overl. Wildervank 4-11-1895, tr. Trijntje Hiddes KEIZER, geb. Hoogezand 28-3-1816, ned.herv..

Uit dit huwelijk:

Lubbert DROST, geb. Wildervank 14-9-1852, ned.herv., overl. Wildervank 17-5-1857.
Lubbert DROST, geb. Wildervank 4-3-1858, ned.herv., landbouwer, overl. Wildervank 20-10-1894.

IIIe. Jan DROST, geb. Wildervank 19-11-1829, ned.herv., heerenknecht (?), overl. voor 1901, tr.(bs)(1) Wildervank 22-11-1866 Trijntje JAGER, geb. Nieuwe Pekela ca. 1838, dienstmeid, overl. voor 1872, dr. van Klaas Hindriks Jager, koopman, en Sabina Wijchers (Wicherts) Panjer. Jan DROST, tr.(2) Wildervank 25-5-1872 Heda JAGER, geb. Oude Pekela ca. 1843, dienstmeid, overl. voor 1901, dr. van Klaas Hindriks Jager, koopman, en Sabina Wijchers (Wicherts) Panjer.

Uit dit huwelijk:

Pietertje DROST, geb. Wildervank 17-2-1872, tr. Veendam 8-2-1901 Gerrit JAGER, geb. Nieuwe Pekela ca. 1874, koopman, zn. van Hindrik Jager, binnenschipper, en Anje Kip, binnenschippersche.
Klaas DROST, geb. Wildervank 14-12-1875.
Klaassina DROST, geb. Wildervank 1-4-1878.
Luppo DROST, geb. Wildervank 14-7-1881.

IVa. Hendrik DROST, geb. Wildervank 15-5-1845, ned.ger., landbouwer+veehouder, overl. ca. 6-5-1934, tr.(bs) Wildervank 6-2-1868 Aaltje DROST, geb. Veendam 28-10-1843, ned.ger., overl. ca. 17-8-1929, dr. van Jan Simons (Sieme) Drost, boerenknegt/landbouwer, en Heiltje (Eiltjer) Rijkents de Wit(t).

Uit dit huwelijk:

Albertje DROST, geb. Wildervank 21-12-1868, ned.ger., tr. Harm BEUKER.
Eliede DROST, geb. Wildervank 19-5-1870, ned.ger., overl. Wildervank 16-7-1877.
Hinderika DROST, geb. Wildervank 11-12-1872, ned.ger., overl. ca. 1948, tr. Jakob VAN DER LAAN.
Hendrik DROST, geb. Wildervank 12-8-1875, ned.ger., overl. Wildervank 6-9-1875.
Jan DROST, geb. Wildervank 27-1-1877, volgt Va.
Eliede DROST, geb. Wildervank 22-2-1878, overl. ca. 1955, tr. Hendrik DE WIT.
Dirktje DROST, geb. Wildervank 3-7-1879, ned.ger., overl. Wildervank 26-8-1879.
Hendrik DROST, geb. Wildervank 16-8-1882, volgt Vb.

IVb. Simon DROST, geb. Veendam 5-12-1838, ned.ger., landbouwer, overl. Zuidlaren/Zuidlaarderveen 19-2-1867, tr.(bs) Veendam 8-4-1863 Ida PRINS, geb. Veendam 2-7-1840, overl. 2-4-1878, dr. van Harm Harms Prins, landbouwer, en Jantje Feddes Feddes.

Uit dit huwelijk:

Jan DROST, geb. Zuidlaren/Zuidlaarderveen 18-6-1864, volgt Vc.
Jantje DROST, geb. Zuidlaren/Zuidlaarderveen 30-7-1865, overl. Wildervank 21-1-1888.
Harm DROST, geb. Zuidlaren/Zuidlaarderveen 15-12-1866, koopman, tr.(bs) Wildervank 25-8-1892 Arendina SCHOLTEN, geb. Wildervank ca. 1869, dr. van Koos Jans Scholten en Aaltje Pronk.

IVc. Simon Harms DROST, geb. Wildervank 12-3-1835, ned.herv., (praam)schipper, overl. 18-12-1884, tr.(bs) Wildervank 10-2-1859 Geessien Jans BRAAM, geb. Wildervank 31-8-1833, ned.herv., dienstmeid, schippersche, dr. van Jan Geerts Braam en Pietertje Hendriks Loirüp.

Uit dit huwelijk:

Harm DROST, geb. Wildervank 2-5-1860, volgt Vd.
Jan DROST, geb. Wildervank 24-5-1863, ned.herv., schippersknecht/schipper, overl. Wildervank 28-11-1895, tr. Wildervank 10-6-1893 Roelfien SCHUT, geb. Stadskanaal ca. 1872, dr. van Martina Schut, arbeidster.
Albert DROST, geb. Wildervank 7-1-1866, ned.herv., overl. 8-9-1946, begr. Veendam, tr. Veendam 8-9-1894 Christina HOVING, geb. 9-8-1873, overl. 16-6-1952 begr. Veendam, dr. van Sybrand Hoving, scheepsjager, en Geesjen Schmidt.
Pietertje DROST, geb. Wildervank 31-12-1868, ned.ger., overl. voor 1875.
Hendrik DROST, geb. Onstwedde 18-11-1871, ned.ger., overl. 21-6-1946, begr. Veendam, tr. Hendrika HOVING, geb. 3-3-1879, overl. 5-10-1956, begr. Veendam.
levenloos kind DROST, geb. Wildervank 4-2-1872, overl. Wildervank 4-2-1872.
Pietertje DROST, geb. Onstwedde 25-3-1875, ned.ger., overl. Veendam 15-10-1895.
Hillechiena DROST, geb. Wildervank 14-7-1877, ned.ger., overl. 1-11-1949, begr. Ommelanderwijk, tr. Kornelis SCHELTENS, geb. 2-8-1876, overl. 8-1-1938, begr. Ommelanderwijk.

IVd. Albert DROST, geb./ged.(ned.ger.) Wildervank 2/29-1-1837, (binnen)schipper, overl. Wildervank 16-11-1907, tr.(bs) Veendam 19-3-1864 Theodora Lodewijks REEDER, geb. Appingedam 19-3-1844, ned.herv., binnenschippersche, dr. van Lodewijk Roelfs Reeder en Annigjen Obbes Visser.

Uit dit huwelijk:

Harm DROST, geb. Wildervank 6-12-1864, volgt Ve.
Annechiena DROST, geb. Wildervank 27-2-1868, ned.herv..
Simon DROST, geb. Wildervank 5-2-1875, ned.herv., overl. Wildervank 5-3-1875.
Lodewijk DROST, geb. Wildervank 7-5-1877, ned.herv., binnenschipper, tr. Veendam 1-3-1902 Hendrika DE VRIES, geb. Veendam ca. 1877, dr. van Pieter de Vries, Winkelier, en Jantje Rubingh.
Hendrik DROST, geb. Wildervank 31-7-1879, ned.herv..
Obbo DROST, geb. Wildervank 11-1-1883, ned.ger., overl. Wildervank 21-11-1883.
Hillechiena DROST, geb. Wildervank 4-1-1885, ned.ger..

IVe. Jan DROST, geb. Wildervank 9-9-1852, ned.ger., schipperskn./(praam)schipper, overl. Wildervank 7-4-1880, ondertr./tr. Wildervank 7/21-11-1874 Jacoba DE BOER, geb. Bedum-Onderdendam 3-10-1850, dr. van Boele Reints de Boer, leerlooyer, en Grietje Jacobs Mooi.

Uit dit huwelijk:

Harm DROST, geb. Veendam 24-2-1875, volgt Vf.
Grietje Clasiena DROST, geb. Wildervank 15-12-1876, ned.ger., overl. Wildervank 12-1-1878.
Boelo DROST, geb. Veendam 23-6-1879, ned.ger., overl. Wildervank 12-4-1880.

IVf. Solke DROST, geb. Wildervank 27-11-1854, ned.ger., schipper, overl. Wildervank 20-5-1889, tr. Wildervank 26-6-1880 Jantje KLOOTSEMA, geb. Ten Boer 9-9-1859, schippersche, dr. van Jan Klootsema, veldwachter, en Sina Spithorst.

Uit dit huwelijk:

Hillechina DROST, geb. Veendam 9-7-1881, overl. Wildervank 7-4-1882.
Siena DROST, geb. Wildervank 10-7-1882, ned.herv..
Hillechiena DROST, geb. Wildervank 1-7-1884, ned.herv..
Harm DROST, geb. Zuidbroek 1-11-1887, ned.herv..
Jacoba DROST, geb. Groningen 23-11-1889, ned.herv., overl. Wildervank 30-11-1889.

Va. Jan DROST, geb. Wildervank 27-1-1877, ned.ger., landbouwer, overl. Wildervank 27-2-1967, tr. Wildervank Frouke Maria SCHURINGA, geb. Wildervank 24-7-1876, overl. Wildervank 29-9-1961, dr. van Pieter Schuringa en Grietje Pot.

Uit dit huwelijk:

Hendrik DROST, geb. Wildervank 2-1901, overl. 15-2-1979, tr. Klaziena JONKER, geb. Wildervank 6-6-1903, overl. 21-7-1991.
Pieter DROST, geb. Wildervank 29-10-1903, .
Jan Hendrik DROST, geb. Wildervank 11-4-1907,.
Al… DROST, geb. Wildervank.
Gretha DROST, geb. Wildervank.

Vb. Hendrik DROST, geb. Wildervank 16-8-1882, overl. 13-2-1925, tr. 26-7-1910 Grietje VENINGA.

Uit dit huwelijk:

Hendrik DROST, geb. Wildervank 15-5-1911, .
Jan DROST, geb. Wildervank 4-8-1915, .
Alje DROST, geb. Wildervank, overl. Vernon (Fr) 24-2-1943.

Vc. Jan DROST, geb. Zuidlaren/Zuidlaarderveen 18-6-1864, landbouwer, tr.(1) Jantje SWARTWOLD.

Uit dit huwelijk:

Roelof DROST, geb. Wildervank 22-10-1894.

Jan DROST, tr.(bs)(2) Veendam 3-5-1888 Jansina DE RAAD, geb. Veendam ca. 1862, dr. van Kornelis Klaasens de Raad en Jantje Jans Grezel.

Vd. Harm DROST, geb. Wildervank 2-5-1860, ned.ger., schippersknecht/schipper, tr. Meeden 20-8-1887 Mina LUPS, geb. Meeden 20-2-1867. Uit dit huwelijk:

Simon DROST, geb. Veendam 1-8-1888.
Harmo DROST, geb. Wildervank 20-9-1890.
Tammo (Harms) DROST, geb. Wildervank 20-9-1891.
Jan DROST, geb. Nieuwwolda 14-3-1895.
Luppo DROST, geb. Scheemda 19-6-1897.

Ve. Harm DROST, geb. Wildervank 6-12-1864, ned.herv., schipper, tr.(bs) Wildervank 30-6-1888 Geertje POORTMAN, geb. Wildervank 12-12-1866, dr. van Harmannus Poortman, arbeider, en Hillechien Slik.

Uit dit huwelijk:

Harmannus DROST, geb. Veendam ca. 10-1890, overl. Wildervank 18-1-1891.
Harmannes DROST, geb. Wildervank 5-12-1896.
Annechiena DROST, geb. Wildervank 21-6-1899, overl. Wildervank 13-6-1900.
Lodewijk DROST, geb. Wildervank 3-1-1902.

Vf. Harm DROST, geb. Veendam 24-2-1875, ned.ger., bankwerker, overl./begr. Veendam/Meeden 21/26-7-1955, tr.(1) Meeden 15-11-1898 Antje VISSER, geb. Meeden 22-1-1876, naaister, overl. Veendam 8-10-1941, begr. Meeden, dr. van Jan Meint Visser, dienstknecht/landbouwer, en Jantje Kuiper.

Uit dit huwelijk:

Jan DROST, geb. Veendam 16-5-1902,
Jantje DROST, geb. Veendam 13-12-1903, overl. Brielle 3-2-1986, tr. Veendam 24-11-1925 Jan GERRINGA, geb. Veendam 23-7-1902, ambtenaar Rijksbelastingen, overl. Rotterdam 27-8-1977.
Jan Meint DROST, geb./ged.(rooms katholiek) Veendam/Arnhem 16-8-1907/1-11-1947, .

Harm DROST, tr.(2) Veendam 12-4-1944 Derktje STEEN, geb. Oude Pekela 21-3-1882,overl. Veendam 30-1-1971, dr. van Roelf Steen en Hillechien Meijer.